Ochrona dziedzictwa Jury

W dniu 30.01.2008 Uniwersytet Szczeciński, reprezentowany przez pracownika Zakładu Archeologii - dr Mikołaja Urbanowskiego zawarł umowę dotyczącą współdziałania w projekcie zagospodarowania turystycznego i ochrony ważnych obszarów Jury Krakowsko-Częstochowskiej w okolicach pasma Kroczyckiego i Podlesickiego. W tym projekcie Zakład Archeologii odpowiada za sferę ochrony dziedzictwa archeologicznego, edukację i popularyzację wiedzy o odległej przeszłości Jury. Partnerami w projekcie są Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Bergen (Norwegia), partnerzy społeczni (przede wszystkim: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zawierciańskiej) i samorządowi. Projekt, finansowany m.in. z funduszy europejskich zakończył się z sukcesem w roku 2009. Obecnie, rozpoczęta wtedy współpraca jest kontynuowana w pracach nad udostępnieniem turystycznym Jaskini Głębokiej oraz budową Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.