Współpraca - inne projekty

Współpraca między Zakładem Archeologii a różnorodnymi instytucjami naukowymi, społecznymi i samorządowymi w dziedzinach związanych z popularyzacją archeologii i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Ochrona dziedzictwa Jury dr Mikolaj Urbanowski 1038