Współpraca Czechy i Słowacja

W marcu 2010 Uniwersytet Szczeciński otrzymał listy intencyjne w sprawie współpracy z Instytutem Archeologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej w Brnie oraz Słowackim Państwowym Instytutem Geologicznym w Bratysławie. Celem współpracy, realizowanej nieformalnie od dłuższego czasu jest kooperacja w zakresie analiz paleontologicznych szczątków fauny plejstoceńskiej pozyskanych w trakcie badań w jaskini Stajnia. W zakres współpracy wchodzą także staże dla studentów.