Współpraca z IAE PAN

W dniu 1. marca 2010 w Szczecinie podpisano umowę o współpracy między Zakładem Archeologii US Instytutem Archeologii i Etnologii PAN. Wielokierunkowa umowa określa następujące obszary współpracy:

  • badania naukowe (m.in. tworzenie wspólnych zespołów badawczych i sieci naukowych, wspólne korzystanie z aparatury naukowo - badawczej)
  • publikacje (m.in. współpraca w zakresie wspólnych publikacji pracowników obu instytucji)
  • biblioteka (wspólny rozwój i wzajemne korzystanie z zasobów bibliotecznych)
  • dydaktyka (współpraca w zakresie studiów doktoranckich, staży studenckich, prowadzenia wykładów i in.)

Ponadto, umowa obejmuje również współprace w zakresie zakupów i wzajemnego korzystania z posiadanych zasobów sprzętu i oprogramowania badawczego.