Archeologia podwodna

http://www.vasamuseet.seArcheologia już dawno "weszła do wody". Najczęściej przedmiotem eksploracji są wraki statków czy okrętów, które nie sprostały sztormom lub zatonęły w bitwach morskich. Tego rodzaju badania mają długą tradycję - również na Bałtyku; chyba najsłynniejszym z nich jest szwedzki okręt "Waza", który zatonął w 1628 r. podczas pierwszej próby wypłynięcia z portu. Prace badawcze na jego wraku podjęto w połowie lat 50. XX wieku, zaś ostatecznie wydobyto go na powierzchnię 5 lat później. Dzięki pracom konserwatorskim - w istocie trwającym po dziś dzień - niemal całkowicie zrekonstruowany okręt można podziwiać w sztokholmskim Vasamuseet.

http://www.vasamuseet.seBadania podwodne prowadzone były i są również w obrębie polskich wód terytorialnych. Do najważniejszych odkryć gdańskiego Centralnego Muzeum Morskiego należą wraki "Solena" i "Miedziowca", choć rozpoznanie obejmuje szczątki ok. 30 wraków jednostek rozmaitej wielkości, przeznaczenia i datowania.

http://www.marmucommerce.com/pl/W-_5_Miedziowiec.html

Niekiedy archeolodzy schodzą pod wodę w celu rozpoznania reliktów rozmaitych konstrukcji hydrotechnicznych; takimi badaniami objęto np. pozostałości średniowiecznego portu w Pucku, odkrytego w II połowie lat 70. XX w. Badania prowadzone tam (z przerwami) do dziś dnia pozwoliły zarejestrować elementy konstrukcji samego portu - nasypy wzmacniane faszyną, konstrukcje drewniane oraz setki pali wbitych w podłoże i dno Zatoki Puckiej, a także dłubankę i pięć wraków łodzi datowanych od X do XIV w.

http://www.cmm.pl/

Chyba jeszcze częściej nurkuje się w wodach śródlądowych. Badania tego rodzaju prowadzone są przede wszystkim przez Zakład Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.

http://www.archeologia.umk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=83

Przedmiotem tego rodzaju eksploracji są np. podwodne elementy przepraw mostowych; najbardziej chyba znanym przykładem są tutaj  wieloletnie prace  na Ostrowie Lednickim.

Badania podwodne na Jeziorze Lednickim prowadzone przez archeologów z Zakładu Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii UMK w Toruniu.Od niedawna ogólny termin "archeologia podwodna" nabiera nowych treści, prowadząc do próby opisu nowych obszarów badań, różnych od penetracji wraków obiektów  pływających, a także odmiennych od przedmiotu zainteresowania tzw. archeologii nautycznej. Obszary te wyznaczają nowe granice w przestrzeni geograficznej poddawanej eksploracji archeologicznej. W języku angielskim określane są one mianem submerged landscapes; w języku polskim zaproponowano termin "krajobrazy zatopione".