Warsztaty Archeologii Doświadczalnej w Wolinie

1. Piec w czasie wypału naczyń.Skansen Centrum Słowian i Wikingów mieszczący się na Ostrowie Recławskim w Wolinie to miejsce słynące, nie tylko w Polsce, z corocznego Festiwalu Słowian i Wikingów, organizowanego zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia. Jednakże jeszcze bardziej interesujące i ważne dla naszej dyscypliny rzeczy dzieją się w trakcie warsztatów archeologii doświadczalnej, które odbywają się w tygodniu poprzedzającym Festiwal.

Jest to niezwykła okazja, aby móc nie tylko obserwować cały proces 2. Urobek z ogniska.wytwórcy, ale także samemu spróbować wziąć udział w produkcji naczyń, narzędzi żelaznych, broni czy przedmiotów kamiennych. W ubiegłym roku warsztaty archeologii doświadczalnej były kontynuowane w październiku, z udziałem studentów z Katedry Archeologii US, zorientowane głównie wokół problematyki garncarstwa, sposobów produkcji naczyń i metod ich wypału. Zajęcia prowadził niekwestionowany mistrz garncarstwa, prawdziwy artysta Valery Zinkiewicz z Białorusi. Podjęta współpraca naszej Jednostki ze Skansenem Słowian i Wikingów zaowocowała planem cyklicznych spotkań oraz kontynuacji realizowanych badań z zakresu archeologii doświadczalnej. Warsztaty będą podzielone na bloki tematyczne, w bieżącym roku odbędzie się konwent na temat metalurgii. Ponadto będziemy w dalszym ciągu kontynuować doświadczenia nad wykorzystywaniem różnych domieszek schudzających. 3. W Laboratorium.W naszym Laboratorium Petroarcheologicznym aktualnie prowadzimy badania nad petrografią ceramiki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej. Z powstałych, wypalonych próbek, pobieramy wycinek na szlif cienki, który jest następni4. Mikroskopowy obraz płytki cienkiej z próbki wypalonej gliny z domieszką piasku.e obserwowany pod mikroskopem polaryzacyjnym, co pozwala nam zbudować unikalną bazę danych składającą się ze zdjęć mikroskopowych prezentujących wszystkie (docelowo) rodzaje domieszki schudzającej, które były stosowane przez pradziejowych i wczesnośredniowiecznych garncarzy w północno-zachodniej Polsce.