Dokumentacja 3D

We współczesnej archeologi dokumentacja trójwymiarowa nabiera coraz większego znaczenia. Jest to szczególnie istotne na stanowiskach o złożonej stratyfikacji, takich, jak jaskinia Stajnia. Dzięki prowadzonej tu bardzo szczegółowej dokumentacji fotograficznej, możliwa jest pełna, trójwymiarowa rekonstrukcja ułożenia osadów i znalezisk.

Możliwość analizy stratyfikacji w środowisku 3D pozwala na precyzyjną korelację poszczególnych jednostek stratygraficznych. Nie bez znaczenia są także możliwości, jakie ten sposób prezentacji daje w zakresie popularyzacji wyników badań.

W Zakładzie Archeologii dokumentacja i wizualizacja trójwymiarowa rozwijana jest na użytek badań w Stajni od wielu lat. Korzystając z nowootwartego działu "Laboratorium" prezentujemy wybrany przykład opracowania 3D namuliska jaskiniowego. Model przygotowany na potrzeby WWW jest mocno okrojony i skompresowany z uwagi na szybkość ładowania, daje jednak pewien pogląd korzyści płynące z wykorzystania środowiska 3D w badaniach archeologicznych

Wizualizację 3D wykonano w klasycznej technologii VRML. Z tego względu, do obejrzenia modelu niezbędne będzie zainstalowanie darmowej wtyczki do przeglądarki internetowej, którą można pobrać TUTAJ. Po instalacji wtyczki przechodzimy do modelu, dostępnego TUTAJ.

W chwili obecnej trwają pracę nad całościowym systemem rejestracji i wizualizacji danych 3D we wschodzącej technologii WebGL, dzięki czemu modele będą mogły być osadzane bezpośrednio na stronach, bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek.

Życzymy miłego surfowania w przestrzeni 3D!