Eksperyment naukowy

  • Drukuj

Eksperyment prowadzony będzie przez badaczy z Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Celem eksperymentu jest zbadanie zmian jakie zachodzą na narzędziach krzemiennych zalegających w ziemi pod wpływem deptania przez ludzi i zwierzęta. Uzyskane wyniki pozwolą na bardziej precyzyjną analizę znalezisk środkowopaleolitycznych, takich jak z jaskinia Stajnia.

Galeria z przygotowań eksperymentu dostępną jest TUTAJ.

Zapraszamy także do zpoznania się ze szczegółowym planem XVI Festynu Archeologicznego w Biskupinie PROGRAM.