IV Archeologiczna Sesja Sprawozdawcza

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na doroczną sesję sprawozdawczą Katedry Archeologii. Jak co roku nasi pracownicy zaprezentują wyniki swoich badań i podzielą się doświadczeniami z prac polowych. Poniżej zamieszczamy program.