Patterns, Processes & Understanding - podsumowanie

  • Drukuj

26 kwietnia w Będlewie k. Poznania zakończyła się konferencja Patterns, Processes & Understanding: Historic Aerial Photographs For Landscape Studies. Tematyka spotkania poświęcona była wykorzystaniu archiwalnych zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych w studiach krajobrazowych. O interdyscyplinarny charakter konferencji zadbali przedstawiciele takich dziedzin jak: archeologia, geografia, planowanie przestrzenne, architektura krajobrazu i urbanistyka. W spotkaniu wzięli udział naukowcy z Polski, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec, Hiszpanii oraz Austrii. Głównym celem konferencji było podjęcie dialogu pomiędzy różnymi dyscyplinami zajmującymi się studiami krajobrazowymi oraz wymiana doświadczeń z zakresu szeroko pojętej fotointerpretacji.

Zasoby historycznych zdjęć lotniczych wykonanych w celach militarnych lub kartograficznych stosunkowo rzadko bywają przedmiotem zainteresowań archeologów. Przez długi czas wojskowe materiały fotolotnicze posiadały klauzulę tajności. Dopiero głębokie przemiany polityczne, które miały miejsce w Europie w ostatniej dekadzie XX. wieku zapoczątkowały stopniowy proces ich odtajniania. Archiwa państwowe wielu krajów udostępniają obecnie dziesiątki milionów historycznych fotografii lotniczych, które zostały wykonane w trakcie I i II wojny światowej, oraz zimnowojennych zobrazowań satelitarnych.

W pewnych okolicznościach potencjał poznawczy archiwalnych materiałów fotolotniczych dla zastosowań archeologicznych może okazać się nieporównywalnie większy, niż w przypadku współczesnych fotografii wysokorozdzielczych. Stwarzają one bowiem możliwość prowadzenia analiz zmienności krajobrazu na przestrzeni upływającego czasu pozwalających na lepsze zrozumienia procesów społecznych i przyrodniczych. Pozwalają zobaczyć nieistniejące już dziś układy przestrzenne z okresu poprzedzającego zniszczenia wojenne, gwałtowne przeobrażenia spowodowane przez mechanizację rolnictwa, rozwój miast czy proces industrializacji.

Wśród zdjęć lotniczych wykonywanych do celów zwiadowczych i kartograficznych dominują fotografie pionowe (czasami stereoskopowe), kompleksowo pokrywające ogromne obszary. Umożliwiają one zatem badanie rozległych powierzchni niedostępnych w przypadku wykorzystania selektywnych, w zakresie informacji, fotografii ukośnych.

Konferencja zorganizowana została w ramach europejskiego projektu ArcLand przez: Katedrę Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Prahistorii UAM, Aerial Archaeology Research Group, Royal Commission of the Ancient and Historical Monuments of Scotland, Remote Sensing and Photogrammetry Society.

Głównym gospodarzem spotkania w Będlewie był Profesor Włodzimierz Rączkowski – polski specjalista w zakresie archeologii lotniczej z Instytutu Prahistorii UAM.

Grzegorz Kiarszys
Grzegorz Szalast
Attachments:
Download this file (Program konferencji.pdf)Program konferencji.pdf[ ]975 Kb