III Archeologiczna Sesja Sprawozdawcza US - sprawozdanie

Sesje sprawozdawcze powoli stają się tradycją naszej Katedry. Coroczne spotkania mają na celu prezentację wyników badań archeologicznych prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego. Ich otwarty charakter umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z działalnością badawczą Katedry. Kolejna, już trzecia sesja przeszła do historii wraz z dniem 18.11.2013 r.

Jej oficjalnego otwarcia dokonał kierownik Katedry Archeologii US, Profesor Marian Rębkowski, który podczas krótkiego wprowadzenia zaakcentował widoczne po analizie programu zainteresowanie badaczy wykorzystaniem metod archeologii nieinwazyjnej. Późniejsze wystąpienia w zasadzie potwierdziły przypuszczenia Profesora Rębkowskiego.

W części zasadniczej, ze względu na drobne problemy techniczne, nastąpiły zmiany w programie przebiegu obrad. Sesję rozpoczął Doktor Marcin Szydłowski, który opowiedział o niedocenianym, a wręcz zapomnianym zamku Apenburg znajdującym się niedaleko miejscowości Dargobądz na wyspie Wolin. W swoim wystąpieniu przybliżył historię tego obiektu, przedstawił wyniki inwentaryzacji terenowej oraz analiz zobrazowań z lotniczego skaningu laserowego (ALS), a także zaproponował sposób konserwacji i prezentacji ruin zamku w przyszłości.

Dwa kolejne wystąpienia związane były z realizowanym od trzech lat przez Katedrę projektem badania zatopionych krajobrazów. W pierwszym mogliśmy usłyszeć kierownika wspomnianego przedsięwzięcia, Doktora Przemysława Krajewskiego. Opowiedział on o problemach związanych z badaniem stanowisk archeologicznych znajdujących się na wybrzeżach, jednocześnie dzieląc się szeregiem spostrzeżeń dotyczących tego zagadnienia, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak również praktycznym.

Niejako potwierdzeniem części obaw przedstawionych przez Doktora Krajewskiego było wystąpienie doktorantów – Marty Chmiel i Michała Adamczyka. W kilku słowach opowiedzieli oni o prowadzonej do niedawna prospekcji na klifach w okolicach Nowego Warpna. Przyczyna rychłego końca rozpoczętych badań okazała się nad wyraz nietypowa – były nią prace podjęte przez Urząd Morski, mające na celu umocnienie nadbrzeża Zalewu Szczecińskiego.

Ostatnie wystąpienie, którego słuchacze mogli wysłuchać przed planowaną przerwą, wygłosił Profesor Jőrg Kleemann. W czasie prelekcji Profesor przedstawił wyniki badań zrealizowanych w minionym sezonie na cmentarzysku w Malborku-Wielbarku oraz opowiedział o planach na rok 2014.

Drugą część sesji zdecydowanie zdominowała archeologia nieinwazyjna. Jako pierwszy wystąpił Doktor Grzegorz Kiarszys, który zaprezentował wyniki terenowych weryfikacji produktów lotniczego skaningu laserowego dla okolic miejscowości Lubin położonej na wyspie Wolin. W toku rozpoznania terenowego okazało się, że dane ALS mogą nastręczać badaczom wielu problemów natury interpretacyjnej. W mikrorzeźbie terenu doskonale manifestują się bowiem zarówno obiekty powstałe w odległej przeszłości, jak i te najnowsze będące świadectwem działań drugowojennych, czy współczesnej gospodarki leśnej.

Kolejnymi prelegentami byli Doktor Marcin Majewski oraz Marcin Burdziej. Zaprezentowali oni wyniki pierwszego sezony badań w poszukiwaniu kaplicy św. Jakuba w Stargardzie Szczecińskim. Choć w czasie tegorocznych prac terenowych nie udało im się odsłonić reliktów samej kaplicy, to szczątki ludzkie z odkrytych pochówków umożliwiły poczynienie wielu interesujących obserwacji.

Na zakończenie sesji ponownie wystąpił Doktor Grzegorz Kiarszys. Tym razem zaprezentował on wyniki rozpoznania nieistniejącej już dziś kuźni z Drogoradza. W poszukiwaniach ponownie pomocne okazały się metody archeologii nieinwazyjnej, w szczególności badania przy użyciu magnetometru cezowego oraz analiza numerycznych modeli terenu z lotniczego skaningu laserowego.

Wydaje się, że tegoroczna sesja sprawozdawcza, choć była zorganizowana w cieniu zbliżającej się konferencji Pomorzoznawczej, nie straciła przez to na znaczeniu. Na sali (szczególnie w pierwszej części spotkania) znalazło się wielu zainteresowanych studentów, a także kilku przedstawicieli lokalnych mediów.

Zachęcamy do lektury relacji z Sesji opublikowanej na portalu wSzczecinie.pl.