Child and Childhood in the Light of Archaeology - nowa książka Katedry Archeologii

  • Drukuj

Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze wydawnictwo Katedry Archeologii. Książka "Child and Childhood in the Light of Archaeology" pod redakcją mgr Pauliny Romanowicz jest owocem warsztatów "Workshop of the Archaeology of Childhood" zorganizowanych przez doktorantki naszej Katedry w listopadzie 2012 r. Niebawem będzie do nabycia w księgarni Wydawnictwa Chronicon.

Spis zawartości:

Michał Pawleta, An archaeology of childhood – a new subfield of study
Katarzyna Orzyłowska, Bartosz Karolak, Paleolithic children knapping. The identification of children’s flint knapping product – experimental case study.
Katarína Hladíková, Perception of children in Villanovan period in southern Etruria
Jan Turek, Children in the burial rites of complex societies. Reading gender identities.
Marta Chmiel, Children in the Wielbark culture societies
Aija Vilka, Some aspects of child burials in the Middle and Late Iron Age (5th–12th c.) in the territory of Latvia
Povilas Blaževičius, Toys as a reflection of player’s social status
Izabela Gomułka, Children’s toys in mediaeval Silesia
Paulina Romanowicz, Archaeological finds of playthings in late medieval towns. Contribution to the study of the development of children in
the past.

 III.          .
Publikacja została w całości sfinansowana z grantu Narodowego Centrum Nauki pt. "Homo ludens w mieście średniowiecznym - archeologiczne świadectwa zabawy" przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS3/06086.