Warsztaty Archeologii Dzieciństwa w Małkocinie

W dniach 5-6 listopada 2012 r. w Centrum Edukacji Środowiskowej US w Małkocinie odbyły się Warsztaty Archeologii Dzieciństwa zorganizowane przez doktorantki Katedry Archeologii US. Tematem warsztatów była szeroko pojęta problematyka obecności dzieci w materiale archeologicznym różnych epok. Obrady w Małkocinie zblokowane zostały w sześciu mniejszych tematach: 1. Materialne przejawy obecności dzieci, 2. Dzieci i zabawki – wytwórcy i użytkownicy, 3. Pozazabawowe konteksty materialnych świadectw obecności dzieci, 4. Dzieci i przestrzeń wokół nich, 5. Co archeolog może powiedzieć o rozwoju psychofizycznym dzieci w przeszłości, 6. Funeralna archeologia dzieciństwa.

Celem zorganizowanych warsztatów była konfrontacja doświadczeń i wyników badań prowadzonych nad tą tematyką przez młodych naukowców oraz przedyskutowanie możliwości poznawczych tkwiących w archeologii w badaniach nad życiem dzieci w przeszłości. Dyskusje odbywały się pod okiem zaproszonych gości, doświadczonych naukowców zajmujących się tematyką dziecięcą. Badacze ci to archeolodzy: dr Michał Pawleta z Poznania, dr Povilas Blaževičius z Wilna i dr Jan Turek z Hradec Kralove oraz historyk wychowania – prof. Dorota Żołądź-Strzelczyk z Poznania. W trakcie małkocińskiego spotkania mieliśmy okazję wysłuchać wykładów na temat ich badań nad problematyką dzieciństwa w mniej lub bardziej odległych czasach.

Dzięki kameralnej atmosferze spotkanie przybrało formę swobodnej wymiany poglądów i zaowocowało planami dalszej współpracy naukowej nad pogłębianiem naszej wiedzy o życiu dzieci w przeszłości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Warsztatów za udział, zaangażowanie oraz niezwykle inspirujące spotkanie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy Warsztatów Archeologii Dzieciństwa

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Homo ludens w średniowiecznym mieście – archeologiczne świadectwa zabawy”, przyznanego na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS3/06086.