Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych

W miniony piątek zakończyła się organizowana przez Zakład Archeologii US oraz Muzeum w Stargardzie XI Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK w Toruniu. W ciągu trzech majowych dni konferencyjnych mieliśmy przyjemność gościć w Pałacu w Małkocinie blisko czterdziestu archeologów czasów historycznych z całej Polski oraz wysłuchać dwudziestu dwóch referatów oscylujących wokół zaproponowanej tematyki sesji: Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i nowożytności. Okazało się, że tematyka importów rzeczy i idei pozostaje nadal niewyczerpana. Mamy nadzieję, że zaprezentowane podczas małkocińskiej sesji wystąpienia oraz zapoczątkowane dyskusje zaowocują poszerzeniem refleksji na temat charakteru owej migracji rzeczy i idei.