Projekt ustowski

Projekt ustowski

Od bieżącego roku akademickiego studenci archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego biorą udział w tzw. projekcie ustowskim. Jest to wspólne przedsięwzięcie Zakładu Archeologii US oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dotyczy ono dużej puli źródeł archeologicznych identyfikowanych dotychczas z kultura pucharów lejkowatych (KPL), a konkretnie z jednym z jej odłamów – tzw. grupą ustowską (czy też britzko-ustowską).

Samo stanowisko w Ustowie jak również źródła archeologiczne z niego pochodzące są jednym z kluczowych elementów do lepszego poznania młodszej epoki kamienia nie tylko Pomorza Zachodniego ale też - szerzej - Niżu Polski. Materiały te nigdy nie zostały kompleksowo zaprezentowane w literaturze przedmiotu dlatego też jednym z efektów finalnych projektu mogłoby być monograficzne ich opracowanie.

Szczególna uwagę poświęcamy materiałom pochodzącym z badań przedwojennych. Projekt jest kilkuetapowy i polega przede wszystkim na pracy z materiałem kostnym, krzemiennym i ceramicznym (rekonstrukcja naczyń bądź też ich fragmentów), wykonaniu dokumentacji rysunkowej i fotograficznej oraz konfrontacji źródeł z danymi zawartymi w teczkach archiwalnych. Poszczególne grupy zajmują się tworzeniem baz danych źródeł ceramicznych (należy zaznaczyć, iż z badań przedwojennych pochodzą także źródła datowane na wczesne średniowiecze, które są również przedmiotem naszych analiz), kostnych, krzemiennych. Wykonują dokumentację fotograficzną i rysunkową oraz (kolejny etap prac) będą analizować materiał ceramiczny pod kątem takich cech jak makro- i mikromorfologia, technologia czy zdobnictwo. Ważnym elementem jest też praca z teczkami archiwalnymi (przede wszystkim „odcyfrowanie” i przetłumaczenie danych archiwalnych), która wymaga wiele cierpliwości.

Nasi studenci mają doskonałą okazję poszerzenia wiedzy oraz wszechstronnego doskonalenia swoich umiejętności i talentów . Jest to dla nich niezmiernie ciekawe ale też niebagatelnie cenne doświadczenie. Poza lepszym zapoznaniem się z konkretnym materiałem źródłowym wspaniałym doświadczeniem jest dla młodych ludzi bliższe poznanie tajników muzealnictwa.

Uczestnicy projektu:

Dr Agnieszka Matuszewska (opiekun merytoryczny projektu)

Karolina Bucka

Krzysztof Ciombor

Grzegorz Durdyń

Ewa Górkiewicz

Adrian Ignaczewski

Aleksandra Kujża

Patrycja Papis

Aleksandra Pawłowska

Monika Witek

Mateusz Wróblewski