Kadra

Katedry Archeologii:


kierownik Katedry: Prof. dr hab. Marian Rębkowski [średniowiecze]
prof. dr hab. Jörg Uwe Kleemann [średniowiecze - epoka żelaza]
dr hab. Marcin Majewski [późne średniowiecze i nowożytność]

dr Grzegorz Kiarszys [metodologia]
dr Przemysław Krajewski [epoka brązu]
dr Agnieszka Matuszewska [neolit]
dr Marcin Szydłowski [epoka żelaza]
dr Marta Chmiel-Chrzanowska [epoka żelaza]