Brno - Warsztaty 2014

W dniach 29-31 stycznia 2014 roku w Brnie (Czechy) odbyły się warsztaty „Mikromorfologia w kontekście ogólnym i archeologicznym”, zorganizowane przez tamtejszy Uniwersytet Mendla. Oprócz studentów czeskich uczestniczyli w nich także goście z innych krajów, w tym Polski. Jedno z miejsc uprzejmi Gospodarze przeznaczyli dla przedstawiciela Katedry Archeologii IHiSM Uniwersytetu Szczecińskiego. Naszą jednostkę reprezentowała Alicja Ponichtera, studentka III roku.  Warsztaty rozpoczęły się od ogólnego omówienia mikromorfologii i jej zastosowania jako metody badawczej. Pierwszy dzień upłynął na nauce rozpoznawania charakterystycznych składników gleby, na podstawie których można było ocenić czy materiał pochodzi ze stanowiska archeologicznego.  Badania polegały na analizie mikroskopowej próbek gleby, czyli tzw. szlifów. Drugi dzień poruszał zagadnienie mikromorfologii w kontekście archeologii jako dziedziny interdyscyplinarnej. Wykład na temat  w.w. dziedziny badań  w depozytach jaskiniowych przeprowadziła dr Lenka Lisa z instytutu geologicznego ASCR w Pradze, na podstawie próbek z jaskini Stajnia na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej oraz jaskiń pod Hradem i Kulna w Czechach. Wykład prowadzono po czesku, więc choć polscy słuchacze szybko podciągali się w znajomości języka południowych sąsiadów, anglojęzyczny skrypt okazał się bardzo pomocny dla zrozumienia szczegółów metody. Próbki jaskiniowe umożliwiały rekonstrukcję procesu odkładania się sedymentów w profilach glebowych.  Ostatni dzień projektu skupiony był wokół analizy próbek z wczesnośredniowiecznego (IX w.) domu Wikingów z Reykjavíku. Na podstawie badanego materiału można było określić organizację i funkcję poszczególnych elementów gospodarstwa domowego.  Ważnym aspektem trzeciego dnia warsztatów był wykład dotyczący badań szlifów ceramiki, na podstawie których możliwe jest określenie warunków wypału oraz rozpoznanie domieszek, co ułatwia identyfikację przynależności kulturowej poszczególnych próbek. Trzydniowe warsztaty udowodniły jak ważna w badaniach archeologicznych jest interdyscyplinarność i współpraca różnych ośrodków naukowych.

2014013
2014013
Detail Download
20140131
20140131
Detail Download
s1050245
s1050245
Detail Download
s1050258
s1050258
Detail Download
s1050259
s1050259
Detail Download
s1050301
s1050301
Detail Download
s1050302
s1050302
Detail Download
s1050303
s1050303
Detail Download
s1050304
s1050304
Detail Download
s1050308
s1050308
Detail Download
s1050309
s1050309
Detail Download
s1050316
s1050316
Detail Download
s1050318
s1050318
Detail Download
s1050323
s1050323
Detail Download
s1050324
s1050324
Detail Download
s1050325
s1050325
Detail Download
s1050326
s1050326
Detail Download
s1050327
s1050327
Detail Download
s1050332
s1050332
Detail Download
s1050333
s1050333
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery