Lubin, gm. Międzyzdroje

 

Gród w Lubinie wzmiankowany jest w Żywotach św. Ottona jako jedno z miejsc, które biskup odwiedził w trakcie swojej pierwszej misji chrystianizacyjnej na Pomorzu w 1124 r. Badania na grodzisku wczesnośredniowiecznym (X-XII w.) prowadzone są od roku 2008 we współpracy pomiędzy Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie oraz Zakładem Archeologii US. Kieruje nimi prof. dr hab. Marian Rębkowski. W pracach terenowych z ramienia IAE PAN uczestniczy dr Andrzej Janowski, zaś z Zakładu Archeologii mgr Paulina Romanowicz oraz studenci archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

Rozpoczęte w 2008 r. badania są zasadniczą częścią projektu badawczego, mającego na celu zbadanie grodziska w Lubinie wraz z jego kontekstem osadniczym, znalezienie reliktów istniejącego tam w średniowieczu kościoła św. Mikołaja oraz ich wyeksponowanie celem wykorzystania w turystyce regionu i edukacji. Badania w latach 2008-2009 doprowadziły m.in. do odkrycia fragmentów ławy fundamentowej wczesnośredniowiecznego kościoła (XII w.) i towarzyszącego mu cmentarzyska. Po odkryciach z roku 2009 wydawało się, że podstawowym celem kolejnych sezonów badań będzie odsłonięcie reszty reliktów świątyni, które następnie po konserwacji i zabezpieczeniu zostałyby przygotowane do eksponowania w przestrzeni grodziska. Cel ten został jednak przesunięty na moment rozwiązania kwestii finansowo-prawnych dotyczących ochrony i eksponowania zabytku. W tej sytuacji uwaga została przesunięta na problem chronologii i przebiegu wału grodowego, którą rozpoczęto wyjaśniać w trakcie badań w 2010 r. Zupełną niespodzianką sezonu 2010 r. było odkrycie późnośredniowiecznego obiektu kamienno-ceglanego o niejasnym przeznaczeniu oraz nawarstwień przesuwających chronologię początków zasiedlenia wzgórza na IX w. W tym samym sezonie odsłonięte zostały również kolejne pochówki.

W dniach od 31 maja do 9 lipca 2011 r. miał miejsce czwarty sezon badawczy w Lubinie. W trakcie tegorocznych badań założone zostały i wyeksplorowane dwa wykopy w północnej części grodziska. W efekcie odsłonięta została dalsza część przebiegu wału grodziska oraz fragment cmentarzyska przykościelnego datowanego na XII-XIII wiek, tym samym najstarszego tego typu znaleziska na Pomorzu Zachodnim. Dzięki przeprowadzonym badaniom możemy z całą pewnością powiedzieć, że cmentarzysko odkryte w Lubinie było cmentarzem wielorzędowym, wielowarstwowym, na którym chowano zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. W wykopie założonym na terenie cmentarzyska zostało odkrytych 36 pochówków. Zmarli byli pochowani w tradycyjny dla obrządku chrześcijańskiego sposób, czyli na wznak, na osi wschód-zachód, głową na zachód. Przy niektórych szczątkach znalezione zostały przedmioty, w które przyozdobione zostały ciała zmarłych, t.j. kościane czy bursztynowe zawieszki (w tym jedna w kształcie krzyża), sprzączki, kabłączki skroniowe, pierścionki czy szklany paciorek, jak również przedmioty codziennego użytku, stanowiące dary grobowe – monety, noże i osełki. Ponadto pod cmentarzyskiem odkryty został obiekt przedchrześcijański przypuszczalnie o przeznaczeniu kultowym. Czwarty sezon badawczy na grodzisku w Lubinie, który trwał sześć tygodni zaowocował zatem wieloma interesującymi odkryciami, które zweryfikowały dotychczasowe przypuszczenia oraz dostarczyły kilku nowych informacji.

 

Sezon 2011. Fot. 1
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 2
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 3
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 4
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 5
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 6
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 7
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 8
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 9
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 10
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 11
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 12
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 13
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 14
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2011. Fot. 15
Sezon 2011. Fot...
Detail Download
Sezon 2010 fot.1
Sezon 2010 fot....
Detail Download
Sezon 2010 fot.2
Sezon 2010 fot....
Detail Download
Sezon 2010 fot.3
Sezon 2010 fot....
Detail Download
Sezon 2010 fot.4
Sezon 2010 fot....
Detail Download
Sezon 2010 fot.5
Sezon 2010 fot....
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery