Wolin 2011

Latem 2011 Zakład Archeologii US prowadził badania rozpoznawcze na Wyspie Wolin i Wyspie Chrząszczewskiej. Pracami terenowymi kierowali dr Mikołaj Urbanowski, mgr Michał Adamczyk i mgr Radosław Szemelak z Zakładu Archeologii US oraz dr Katarzyna Pyżewicz z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Badania koncentrowały się na weryfikacji śladów osadnictwa i poszukiwaniu nowych stanowisk z epoki kamienia, a w szczególności z V tysiąclecia BC. W okresie tym na Pomorzu zaszły poważne przemiany związane z odejściem od gospodarki zbieracko-łowieckiej na rzecz rolnictwa.

Najintensywniejsze rozpoznanie prowadzone było w Dolinie Trzciągowskiej w Wapnicy (południowo-zachodni Wolin), na brzegu Dziwny w okolicy miasta Wolin i na północy Wyspy Chrząszczewskiej, w rejonie wsi Buniewice.

W trakcie badań ekspedycja wolińska odkryła kilka nowych stanowisk. Dzięki pomocy lokalnego miłośnika starożytności, Pana Mieczysława Szamblena udało się także zlokalizować zniszczone stanowisko torfowe w Darzowicach. Ze stanowiska położonego nad Dziwną pochodzi bogaty zbiór wyrobów z kości i poroża, a także artefakty krzemienne i fragmenty naczyń glinianych. Zabytki datowane na ok. 4-5 tysięcy lat BC znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.

Za najważniejsze z odkrytych stanowisk uznać można duże obozowisko schyłkowopaleolityczne i mezolityczne znajdujące się w Buniewicach na Wyspie Chrząszczewskiej. Jest to jak dotąd najstarsze stanowisko znajdujące się w tym rejonie i ostrożnie można je datować na ok. 12 tys. lat temu.

 

01
01
Detail Download
02
02
Detail Download
03
03
Detail Download
04
04
Detail Download
05
05
Detail Download
06
06
Detail Download
07
07
Detail Download
08
08
Detail Download
09
09
Detail Download
10
10
Detail Download
11
11
Detail Download
12
12
Detail Download
13
13
Detail Download
14
14
Detail Download
15
15
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery