Paleolit - literatura

Przede wszystkim życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. A poza tym, chciałbym poinformować o uzupełnieniu prezentacji z wykładu do pobrania (wykłady 8-9 oraz 10-11), jak również podać literaturę do wykładu.

Kluczową pozycją, której znajomość obowiązuje podczas egzaminu (oczywiście, z uwagami i zmianami wynikającymi z nowych odkryć, prezentowanych na wykładzie!) jest: Kozłowski, J.K. (ed), 2004, Wielka Historia Świata t. I, Świat przed "rewolucją" neolityczną.

Poza tym, można korzystać z następujących lektur:

Burdukiewicz, J.M., 2003, Technokompleks mikrolityczny w paleolicie dolnym środkowej Europy
Chmielewski, W.,  Hensel (red.), 1975, W., Prahistoria ziem polskich, t. I, Paleolit i mezolit, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Galiński, T., 2002, Społeczeństwa mezolityczne.
Kaczanowski, P., Kozłowski, J.K., 1998, Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków.
Kobusiewicz, M., 1999, Ludy łowiecko-zbierackie północno - zachodniej Polski.
Kozłowski, J.K., Kozłowski, S.K., 1977, Epoka Kamienia na Ziemiach Polskich, Warszawa.
Kozłowski, J.K. (ed), 1999, Encyklopedia historyczna świata t. I, Prehistoria

Lektury uzupełniające:

Gowlett, J.A.J., 1990, Ascent to Civilization, New York.
Kobusiewicz, 1994, 500 tysięcy najtrudniejszych lat, Warszawa.
Płonka, T., 2003, The portale Art of Mesholitic Europe.
Tomaszewski, A.J., 1988, Wytwory kamienne I styl - przegląd problematyki, “Archeologia Polski”, t. 33.
Tomaszewski, A.J.,  1986, Metoda składanek wytworów krzemiennych i jej walory poznawcze, „Archeologia Polski”, t. 31.
Tomaszewski, A.J., 1986 Kultury w początkach kultury, „Archeologia Polski”, t. 31.
Wierciński, A., 1994, Magia i religia. Studia z antropologii religii, Kraków

Mikołaj Urbanowski