Technologia informatyczna 1

Technologia informatyczna 1: Wprowadzenie, edycja tekstu


W trakcie zajęć omówiono zagadnienia podstawowe i przeprowadzono ćwiczenia z obsługi edytora MS Word celem startowej ewaluacji uczestników zajęć. Osoby, które miały problem z wykonaniem niektórych ćwiczeń zostały poproszone o samodzielne uzupełnienie wiedzy komputerowej do wymaganego poziomu początkowego. Przeprowadzone ćwiczenia składają się jednocześnie na kanon umiejętności niezbędnych do przygotowania prac pisemnych w standardzie wymaganym na studiach, tj.:

  1. Justowanie tekstu
  2. Formatowanie tekstu za pomocą stylu
  3. Używanie stylów nagłówkowych celem stworzenia struktury tekstu zrozumiałej także dla edytora
  4. Tworzenie list numerowanych
  5. Tworzenie automatycznego spisu treści
  6. Przygotowanie, osadzanie i podpisywanie rysunków w tekście
  7. Tworzenie automatycznego spisu ilustracji