Technologia informatyczna 2

Technologia informatyczna 2: Arkusze kalkulacyjne I


W trakcie zajęć omówiono podstawy wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych na potrzeby prostej statystyki archeologicznej. Zadania omawiane na zajęciach można realizować w programie MS Excel z pakietu Microsoft Office, lub za pomocą alternatywy Open Source jaką jest program Calc z pakietu Open Office. Materiały do zajęć znajdują się TUTAJ.