Wyniki kolokwium - Propedeutyka archeologii, 1 rok, 1 st., ćwiczenia

1.    Kędzierska

Dominika

          10 pkt. ocena: bdb

2.    Hamanowski

Paweł

              10 pkt. ocena: bdb

3.    Ponichtera

Alicja

9,5 pkt. ocena: bdb

4.    Złotnik

Agata

9 pkt. ocena: bdb-

5.    Bartnik

Aleksandra

9 pkt. ocena: bdb-

6.    Kołłątaj

Jakub

9 pkt. ocena: bdb-

7.    Kozak

Ewa

8,5 pkt. ocena: db+

8.    Ciecińska

Patrycja

7,75 pkt. ocena: db

9.    Bryja

Katarzyna

6,5 pkt. ocena: dst+

10.  Seneńki

Dominika

5,75 pkt. ocena: dst

11.  Szreta

Joanna

5,25 pkt. ocena:  dst-

12.  Broda

Dominika

5,25 pkt. ocena:  dst-

13.  Skonieczna

Zuzanna

5,25 pkt. ocena:  dst-

14.  Putzlacher

Amadeusz

4,75 pkt. ocena:  dst-

15.  Ciecióra

Łukasz

4,5 pkt. ocena:  dst-

16.  Gładkowski

Grzegorz

4,5 pkt. ocena:  dst-

17.  Bruska

Dorota

4,5 pkt. ocena: dst-

18.  Bartnikowska

Anna

4 pkt. ocena:  ndst

19.  Wiciński

Łukasz

4 pkt. ocena:  ndst

20.  Grymaszewski

Mateusz

2,5 pkt. ocena:  ndst

21.  Kaliciński

Mateusz

2,25 pkt. ocena: ndst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktacja:

10 – 9,5           bdb

9,25 – 9           bdb-

8,75 – 8,5        db+

8,25 – 7,75      db

7,5 – 7             db-

6,75 – 6,25      dst+

6  – 5,5            dst

5,25 – 4,5        dst -

poniżej 4,5      ndst

 

Osoby, które zaliczyły pierwsze podejście zapraszam po wpis w najbliższy poniedziałek (23.01.12) o godzinie 11:00 w pokoju 977A.

 

Po udzieleniu wpisów odbędzie się drugie podejście do zaliczenia dla osób, które uzyskały ocenę niedostateczną. Tym razem będzie to kolokwium ustne. Trzeciego podejścia nie przewiduję.

Proszę by osoby, które nie zaliczyły kolokwium przeczytały ze zrozumieniem artykuły:

1.  Lech J. Kultura archeologiczna: z dziejów jednego pojęcia,

Proszę zastanowić się nad tym na jakiej podstawie definiujemy i wyróżniamy kultury archeologiczne.

2. Urbańczyk P. Formowanie się układów stratyfikacyjnych jako proces źródłotwórczy

Ze szczególnym zwróceniem uwagi na relację pomiędzy faktem kulturowym a układem stratyfikacyjnym oraz pomiędzy stratyfikacją i stratygrafią.

 

Ponadto proszę się przygotować się z zagadnień, które omawialiśmy na zajęciach.

 

Wielu z Was korzystało z tych samych notatek, przez co powtarzacie do znudzenia te same błędy. Bezpieczniej jest sięgnąć do artykułów, których listę podałem na zajęciach. Zamiast uczyć się na pamięć, o wiele łatwiej jest zrozumieć sedno problemu. Studiowanie polega na czytaniu ze zrozumieniem i wyciąganiu wniosków.

 

W koncepcji Lindy Patrik źródło archeologiczne traktowane jako tekst wcale nie jest „źródłem pisanym” i nie jest tworzone przez archeologa, który dokonuje na nim „inskrypcji” (???). Po neolicie nie nastąpiło od razu wczesne średniowiecze, było tam jeszcze kilka innych epok! Pisaliście też, że „źródło może być naturalne jeżeli jest skamieliną, na którą działały czynniki chemiczne i fizyczne” (???). O wiele bezpieczniej jest pisać i mówić o tym, co się samemu rozumie.

 

 

Grzegorz Kiarszys