Praktyki Dr Matuszewska

Szanowni Państwo

Proszę Panie: Katarzynę Druciarek, Agatę Walczak i Panów: Mateusza Druciarka, Macieja Bogacza o kontakt mailowy w sprawie praktyk wykopaliskowych.

Agnieszka Matuszewska