seminaria dyplomowe i magisterskie

Szanowni studenci III roku I stopnia i I roku II stopnia

Zapraszam na spotkanie dotyczące wyboru promotorów waszych przyszłych prac w najbliższy czwartek (11.10.) na godzinę 12.00.

Agnieszka Matuszewska