Grant MKiDN na badania archeologicznych pozostałości radzieckich składnic taktycznych głowic atomowych

  • Drukuj

Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego zadania (2589/18) pt. "Radzieckie magazyny głowic atomowych w Polsce. Pomiędzy dziedzictwem a zapomnieniem. Perspektywa archeologiczna", którego kierownikiem jest pracownik naszej Katedry dr Grzegorz Kiarszys.

Projekt badawczy jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków archeologicznych”, edycja 2018, zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.