Odwołanie zajęć - Marcin Majewski

Szanowni Państwo,

jestem zmuszony odwołać nasze poniedziałkowe zajęcia (23.01.17).

Proszę o podejście do mnie z indeksami w czwartek, 26.01, od godz. 12.00.

Studentów, którzy mieli przygotować prezentację na ćwiczenia z Archeologii Europy Północnej w dobie Hanzy, proszę o przyniesienie prezentacji i ewentualnych tekstów wystąpień w czwartek.

Marcin Majewski