Praktyki wykopaliskowe 2015 v. 2.1

Szanowni Państwo,

drobna korekta ogłoszenia o ekspedycjach, na których można odbyć praktyki wykopaliskowe: z przyczyn niezależnych planowane badania dra M.Urbanowskiego mogą zostać zredukowane w czasie i przestrzeni. W związku z czym zalecałbym wybór innej ekspedycji jako "planu A" uzyskania zaliczenia praktyk. Udział w badaniach dra M.Urbanowskiego (jeśli dojdą one do skutku) można wówczas potraktować jako doskonałą okazję do nabycia nadprogramowych doświadczeń.

 

Pojawiła się też nowa propozycja - bardzo interesująca merytorycznie (a i socjalnie atrakcyjna niezwykle):

Pan Prof. Jacek Kabaciński (IAiE PAn o/Poznań) jest gotów przyjąć 2-3 osoby do ekspedycji prowadzącej badania w Krzyżu Wielkopolskim, na znanym już (przynajmniej krzemieniarzom) "mokrym" stanowisku późnopaleolitycznym/mezolitycznym. Jak powiedziano dawno temu - "Przyszłość archeologii leży w bagnie". Tutaj można w takim bagnie się położyć osobiście eksplorując m.in. fantastyczne artefakty z surowców organicznych ;) Ekspedycja zapewnia zakwaterowanie w bardzo dobrych warunkach oraz - uwaga - drobne wynagrodzenie pokrywające koszty utrzymania. Termin: 29. lipca - 14. sierpnia. Zgłoszenia przyjmuję na zasadzie kolejności napływu. O rozstrzygnięciach zainteresowani zostaną poinformowani niezwłocznie, aby ci, którym szczęście nie dopisze, mogli zadeklarować się ponownie jeszcze przed wywieszeniem ostatecznych przydziałów.

pozdrawiam

PKrajewski

opiekun praktyk