Praktyki wykopaliskowe 2015 - v.2.0

Szanowni Państwo,

dla wszystkich zainteresowanych ponownie komplet informacji o tegorocznych wykopaliskach. Deklaracje udziału należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5. czerwca. Proszę pamiętać, że potwierdzeniem oficjalnego przydziału będzie dopiero lista praktyk - jej ogłoszenie zaplanowane jest na 8. czerwca.

Wykaz ekspedycji:

1. dr M.Urbanowski

stanowisko: Schronisko Diable k/Zielonej Góry (wykopaliska), okolice Olsztyna k/Częsrochowy (prospekcja terenowa)

chronologia: paleolit środkowy i górny, 100ky - 14ky BP + naleciałości młodsze (EK-N, SR)

termin: 3.-28. września

socjal: zakwaterowanie baza PIG w Kielnikach, w bazie kuchnia, możliwość samodzielnego przygotowania posiłków, ew. zakup obiadów gotowych. 

inne: wskazane posiadanie roweru, dla zainteresowanych - możliwość wspinania się na skałkach.

2. prof. J.Kleemann

stanowisko: cmentarzysko eponimiczne w Wielbarku

chronologia: okres wpływów rzymskich

termin: 6.-24.lipca

socjal: zakwaterowanie w hostelu w Malborku, dojazd na stanowisko samochodem ekspedycji, posiłki we własnym zakresie.

inne: przejazd do i z Malborka zapewnia ekspedycja. Badania w ramach Summer School of Archaeology, urzędowy język ang.

3. dr M.Majewski

stanowisko: Stargard Szcz., stan. 11a - Stare Miasto, cztery parcele ul. Szewska-Włosiennicza

chronologia: WS-SR-NOW

termin: od "już-teraz" do 30. października

socjal: zakwaterowanie lipiec-sierpień w szkole podstawowej ul. Kuśnierzy. Wyżywienie własne. Praca 8.00-16.00.

4. Lębork (badania Muzeum w Lęborku, prowadzi Pani mgr Agnieszka Krzysiak)

stanowisko/chronologia: 1. Czarnówko; 2. Wilków Nowowiejski (oba to cmentarzyska wielokulturowe z przewagą pochówków z okresu wpływów rzymskich)

termin: 1. lipca-30. września

socjal: zakwaterowanie w okresie 1.lipca-15.sierpnia w szkole podstawowej w Redkowicach, później - w świetlicy wiejskiej w Wilkowie

5. Płoty (prowadzi Pan dr A. Janowski IAiE PAN)

badania weryfikacyjne grodzisk wczesnośredniowiecznych regionu. Bliższe informacje u Kierownika ekspedycji.