Odszedł Profesor Władysław Filipowiak

W dniu 31 marca 2014 roku zmarł

Prof. dr hab. Władysław Filipowiak

 archeolog, badacz wczesnośredniowiecznego Wolina, Cedyni, Kamienia i innych  stanowisk  Pomorza Zachodniego, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego,  długoletni dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie i kierownik Pracowni  Archeologicznej IAE PAN w Wolinie, twórca i wydawca „Materiałów  Zachodniopomorskich”.

W zmarłym tracimy osobę niezwykle zasłużoną dla szczecińskiej i polskiej archeologii.