Konferencja w Będlewie

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej wykorzystaniu archiwalnych zdjęć lotniczych w studiach nad krajobrazem kulturowym, która odbędzie się 24-26 kwietnia 2014 roku w Będlewie k. Poznania. Konferencja jest adresowana do specjalistów z dziedzin takich jak: archeologia, historia, geografia, kartografia, planowanie przestrzenne, nauki przyrodnicze, geologia, geomorfologia, urbanistyka, a także przedstawicieli innych nauk zajmujących się szeroko pojętymi studiami krajobrazowymi.
Konferencja jest organizowana w ramach projektu ArcLand przez: Katedrę Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Prahistorii UAM, Aerial Archaeology Research Group, Royal Commission of the Ancient and Historical Monuments of Scotland oraz Remote Sensing and Photogrammetry Society.
Informacje na temat rejestracji i propozycji referatów oraz posterów znajdziecie państwo na stronie: http://archeo.edu.pl/bedlewo/