Prof. Rębkowski - terminy seminariów

Moje seminaria w semestrze letnim będą się odbywały w czwartki, w godzinach:

8.45 - I rok II stopnia

14.00 - III rok

15.30 - II rok II stopnia.

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 6 marca.

Seminarzyści z I roku II stopnia proszeni są o przygotowanie swoich wystąpień wg następującej kolejności: H. Brzóska, M. Kaliciak, K. Kamiński, P. Markiewicz, A. Szczypek.

M. Rębkowski