M.Urbanowski - zmiana terminów zajęć I, III, II/.2 rok

Uprzejmie informuję, że moje zajęcia z dla lat I i III pierwszego stopnia, oraz dla II roku drugiego stopnia studiów zostały przesunięte o tydzień. Kolejne zajęcia będą się odbywały co dwa tygodnie, w dniach: 2-3.X, 23-24.X, 6-7.XI, 20-21.XI, 4-5.XII, 18-19.XII, 15-16.I, 29.I. Analogicznemu przesunięciu o tydzień podlegają także ćwiczenia laboratoryjne mgr Adamczyka dla I roku.


M.Urbanowski