Prof. Rębkowski - Seminaria

Zapraszam wszystkich uczestników moich seminariów (III rok pierwszego stopnia, I i II rok studiów drugiego stopnia) w najbliższy czwartek, o godz. 14.30, celem ustalenia terminów spotkań.

                                                                                      M. Rębkowski