Wykład gościnny

Zakład Archeologii US ma przyjemność zaprosić studentów oraz pracowników IHiSM na wykład gościnny, który wygłosi

doc. Aleksander Iwanowicz Saksa

z Instytutu Historii Kultury Materialnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu

oraz Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio.

Wykład będzie dotyczył badań archeologicznych w średniowiecznej Karelii oraz wczesnonowożytnym Wyborgu (miasto na granicy Finlanii i Rosji).

Na wykład zapraszamy 10 listopada 2011 r. o godz. 14 do sali 976.

M. Rębkowski