Najbliższe ćwiczenia z paleolitu

Najbliższe ćwiczenia z paleolitu odbędą się wyjątkowo w poniedziałek 17 I, w związku z zaległościami wtorkowymi.

Posłuchamy referatów Pani Ewy Grabowskiej i Pana Bartosza Zająca. Następnie poświęcimy czas na powtórzenie wiadomości.

Przypominam, że jest to ostatni czas na rozwiewanie wątpliwości przed kolokwium, które odbędzie się we wtorek 18 I, tak jak zostało to zapowiedziane.

Pozdrawiam

Katarzyna Orzyłowska