Seminarium krzemieniarskie w Warszawie

Poniżej zamieszczamy informacje od kolegów z Warszawy, skierowaną do studentów zainteresowanych epoką kamienia i serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w organizowanym przez nich seminarium.


Drogie Koleżanki, Szanowni Koledzy,

od pewnego już czasu w środowisku osób zajmujących się badaniami nad krzemieniarstwem dojrzewa idea cyklicznych spotkań o charakterze seminariów stanowiących platformę do wymiany poglądów i dyskusji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, chcieli byśmy podjąć próbę zorganizowania takiego forum, korzystając przy tym z instytucjonalnego wsparcia, SNAP oddz. w Warszawie, Instytutu Archeologii UW, PMA w Warszawie oraz Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM.

Formułę spotkań wyobrażamy sobie następująco:
1. Będą one miały charakter seminariów, odbywających się cyklicznie raz w miesiącu w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
2. Intencją organizatorów jest, by prócz dojrzałych i utytułowanych badaczy w spotkaniach aktywnie uczestniczyli także studenci oraz doktoranci.
3. Planowany porządek obrad przewiduje dwa lub trzy wystąpienia (45-60 min) o charakterze problemowym, stanowiące bezpośredni asumpt do dyskusji (45 min). W przekonaniu organizatorów, takie proporcje czasowe pozwolą referentom na wyczerpujące przedstawienie tematu, zaś pozostałym uczestnikom na swobodne wyrażenie uwag i opinii.
4. Zależy nam, aby podczas spotkań prezentowane były nie tylko wyniki ukończonych badań, ale także omówienia prac będących nadal w toku, których cząstkowe efekty można by skonsultować w szerszym gronie badaczy.
5. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu oraz ewentualnego noclegu uczestników seminarium, choć chętnie pomogą na poziomie organizacyjnym.
6. Informacje dotyczące spotkań przekazywane będą wyłącznie drogą mailową. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie tych informacji każdemu, kto według Państwa, może być zainteresowany proponowaną formułą spotkań.

Przechodząc od słów do czynów mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwsze spotkanie, które odbędzie się w PMA w Warszawie, ul. Długa 52, 13 grudnia (poniedziałek) o godzinie 10.00. Wygłoszone zostaną trzy referaty:

Magda Cieśla
„Przemysły tzw. Taubachienu na przykładzie zespołu z warstwy 19 jaskini Obłazowej”
Katarzyna Zarzecka
„Techniki obróbki surowca krzemiennego na stanowisku Kraków ul. Spadzista, obszar E i F”
Renata Ziemiańska
„Składanki magdaleńskie ze stanowiska w Brzoskwini, wykop III/75”

Łączymy wyrazy szacunku

Witold Migal Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Michał Przeździecki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.