Warsztaty archeologiczne dla dzieci. Zakończenie projektu.

W dniu wczorajszym odbyły się ostatnie z cyklu warsztatów archeologicznych dla dzieci, zorganizowanych przy współpracy Zakładu Archeologii US ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury. W trakcie trzech spotkań, dotyczących kolejno epoki kamienia, epoki brązu i epoki żelaza w naszym projekcie wzięła udział niemal setka dzieci ze Szczecina, i nie tylko, bowiem mieliśmy również kilkoro małych gości z Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Wszyscy mali uczestnicy, dzięki przygotowanym w przystępny sposób prezentacjom, mogli dowiedzieć się czegoś ciekawego na temat kultury materialnej i życia ludzi w dawnych czasach. Głównym jednak elementem warsztatów było lepienie garnków o formach charakterystycznych dla kultur z poszczególnych epok - kultury pucharów lejkowatych i dzwonowatych, kultury łużyckiej oraz kultury pomorskiej.

Podczas całych warsztatów dzieci zużyły kilkadziesiąt kilogramów gliny przygotowanej przez Sekcję Eksperymentalną Studenckiego Koła Archeologicznego. Dziękujemy wszystkim, zwłaszcza najmłodszym uczestnikom za udział w warsztatach, a ze swojej strony zapewniamy, że to nie koniec naszych działań, których adresatami są dzieci.