II Wolińskie Spotkania Mediewistyczne - konferencja

  • Drukuj

Burmistrz Wolina oraz Urząd Miasta i Gminy Wolin,

Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie IAE PAN,

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

mają zaszczyt zaprosić na

II Wolińskie Spotkania Mediewistyczne,

które odbędą się w dniach 3-5 sierpnia 2012 r. w Wolinie.

 

Mając na uwadze zapoczątkowaną dwa lata temu tradycję oraz szczególne miejsce spotkania, tegoroczna konferencja zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, o charakterze wprowadzającym, poświęcona będzie badaniom całego rejonu ujścia Odry we wczesnym średniowieczu. Interesować nas będą wyniki prac wykopaliskowych, studiów ale również podstawy gospodarcze, mennictwo, skarby i skarbce (plemienne, książęce, kościelne) Pomorza nadodrzańskiego. Drugą, zasadniczą część II Wolińskich Spotkań Mediewistycznych, wypełnią wystąpienia, których problematyka związana będzie z tematem:


Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich od 800 do 1200 r.


Interesujący nas zakres tematyczny referatów koncentruje się wokół szeroko pojętej ekonomii społeczeństw Słowiańszczyzny Zachodniej we wczesnym średniowieczu. Skarby, monety, srebro siekane, pieniądz przedmiotowy (płacidła) i inne źródła są świadectwami różnego rodzaju współistniejących ze sobą modelów gospodarki – autarkicznej, barterowej, pieniężnej, ceremonialnej, które w sposób zróżnicowany funkcjonowały w poszczególnych grupach społecznych. Dziś już nie ulega wątpliwości, że nie było jednego modelu gospodarki srebrnej w całej strefie nadbałtyckiej. Każdy region w danym okresie charakteryzował się innym rodzajem ekonomii. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji nad tymi zagadnieniami. Szczególnie cenne będą głosy o charakterze syntetycznym oraz studia regionalne, pokazujące zróżnicowanie poszczególnych części Słowiańszczyzny Zachodniej.

Szczegółowy program konferencji do pobrania TUTAJ.

 

Serdecznie zapraszamy!