Sesja naukowa „ARCHEOLOGIA ŚRODOWISKA”

Szanowni Państwo,

Zakład Geologii i Paleogeografii oraz Zakład Archeologii US zapraszają w dniu 2. grudnia br. na Wydział Nauk o Ziemi (ul. Mickiewicza 18) na sesję naukową pt. "Archeologia środowiska".

Program:

 

9.00 – 10.00

Dr Iwona Hildebrandt-Radke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Zastosowanie GIS do analiz przestrzennych osadnictwa pradziejowego i
wczesnohistorycznego w regionie środkowej Odry

 

10.00 – 11.00

Dr Przemysław Krajewski (Uniwersytet Szczeciński)

Badania archeologiczne i paleośrodowiskowe - oczekiwania i możliwości współpracy na przykładzie ‘projektu podwodnego’ oraz Dobrej k/Nowogardu

 

11.00 - …

Pytania i dyskusja

 

Udział Państwa Studentów I i II roku archeologii jest obowiązkowy. W związku z tym nieobecności na zajęciach przewidzianych planem zostaną przez PT Wykładowców usprawiedliwione (zajęcia te nie odbędą się).

 

pozdrawiam

PKrajewski